Κόστος συμμετοχής  Rockatreellity Race και Loggers Land 37 ευρώ.

(Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις βαρύνουν εξ’ολοκλήρου τον καταθέτη/συμμετέχοντα)

I have read and agreed to the terms and conditions.