Αντίτιμο συμμετοχής  35€

(Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις βαρύνουν εξ’ολοκλήρου τον καταθέτη/συμμετέχοντα) 

Εχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους και τους κανόνες.