Αντίτιμο συμμετοχής  35€ .

Εχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους και τους κανόνες.